Baan
< Baan >
Home
< Home >
Algemeen
< Algemeen >
Atletiek
< Atletiek >
Wandelsport
< Wandelsport >
Jeugd
< Jeugd >
Foto's
< Foto's >
Lid worden
< Lid worden >
Contact
< Contact >

Contributie

AV Weert atletiek, lopen en wandelen biedt verschillende activiteiten aan. Hieronder staan de contributietarieven voor 2016. 

Tarieven 2016

Atletiek

A. Pupillen (6-11 jaar) € 158,00 (inclusief wedstrijdlicentie)
B. Junioren (12-18 jaar) € 178,50 (inclusief wedstrijdlicentie)
C. Senioren, Masters, Recreanten die op de atletiekbaan trainen € 168,50
D. Senioren, Masters, Recreanten die niet op de atletiekbaan trainen € 148,00
E. NSG/NEBAS € 81,50

Wandelen

F. Sportief Wandelen en/of Nordic Walking € 98,50
G. Recreatief wandelen € 35,00

Additioneel
(naast lidmaatschap atletiek of wandelen)

H. Krachtraining € 76,50
I. Wedstrijdlicentie Atletiekunie voor volwassen Atletiek leden: € 22,50
J. Uitgebreid lidmaatschap KWBN € 3.20

 

Nieuwe leden betalen bij inschrijving € 20,00 administratiekosten.
Alle bedragen zijn inclusief bondscontributie. Indien men lid is van zowel de Atletiekunie als de Wandelbond is het tweede Bondslidmaatschap voor eigen rekening. Voor de jeugd (categorie A en B) is de wedstrijdlicentie verplicht en in de contributie inbegrepen.
Sportkeuring door Mediweert is verplicht voor alle nieuwe leden vanaf 35 jaar. 

Contributiekorting gezinsleden

Het tweede jeugdlid uit hetzelfde gezin: 10% korting, derde en volgende jeugdleden 25% korting.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol kalenderjaar, en wordt stilzwijgend verlengd tenzij vóór 15 november van het lopende jaar bericht van beëindiging van het lidmaatschap wordt gegeven.

Lid worden?

Wanneer u zich wilt aanmelden als lid van AV Weert, adviseren wij u eerst één of twee keer, gratis en zonder verplichtingen, deel te nemen aan een training en/of een wandeling.

Via uw trainer/ster of wandelbegeleider/ster kunt u een aanmeldingsformulier krijgen. Deze formulieren vindt u ook op een van de planken bij de entree van ons clubhuis. Ingevulde formulieren mag u deponeren in de grijze brievenbus, eveneens aan de entree van ons clubhuis. Of neem contact op met Theo Beelen van de contributie-administratie, tel. 0495 - 533 966 voor meer informatie hierover.

Let op: Gratis deelname

Leden uit categorie C mogen gratis deelnemen aan alle activiteiten en trainingen van categorie D (recreanten) en aan alle Wandelactiviteiten (categorie F en G). Hiervoor aanmelden bij de ledenadministratie is echter verplicht!

Leden uit categorie D mogen gratis deelnemen aan alle Wandelactiviteiten (categorie F en G). Hiervoor aanmelden bij de ledenadministratie is echter verplicht!

Leden uit categorie F mogen gratis deelnemen aan alle trainingen en wandelingen van categorie G.

Met betrekking tot de krachtruimte: Leden uit de categorie B, C of D mogen uitsluitend onder begeleiding van hun eigen trainer gebruik maken van de krachtruimte en mits deze trainingen deel uitmaken van hun reguliere training.

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan met Theo Beelen, contributie-administratie, tel. 0495 - 533 966.